“இதனை இதனால் இவன்முடிக்கும் என்றாய்ந்து
அதனை அவன்கண் விடல்.”

– திருக்குறள்

Our Office

Contact Info

Get in touch with us to make an appointment

info@akrassociates.law

+91 98400 57860

Door No 37/16 3rd Floor, KVB Bank Building, Whites Road, peters Colony, Royapettah, Chennai – 600014.

Get in Touch